Poker er et kortspil, hvor man kombinerer spil med rigtige penge med særlige evner og strategi. Spillet spilles med 52 almindelige spillekort af 2 til 12 deltagere. Pokerregler følger normalt et fast system, der forenklet kan opstilles på denne måde:
 1. Der indbetales først Ante eller Blind afhængig af pokervarianten. Det kan anses som et gebyr eller en krævet indsats, inden spillet for alvor går i gang.
 2. Alle spillere får et bestemt antal kort. Også her afhænger antallet af pokervarianten. Nogle kort vil være lukkede (skjulte), mens andre vil være åbne (synlige). I visse pokervarianter vil der også være fælleskort, som er kort, der deles af alle pokerspillere ved bordet.
 3. Herefter følger en eller flere indsatsrunder, hvor der i visse pokervarianter såsom Texas Hold’em Omaha gives et eller flere kort mere.
 4. Spillet slutter med en afgørende indsatsrunde med et afsluttende showdown, hvor spilleren med den stærkeste hånd tager potten (puljen).
 5. Herefter flytter dealeren position en gang til venstre, hvorved det sikres, at alle spillere får lov til at give kort og betale eventuelt krævede blinds eller antes.

Pokermeldinger – kort fortalt

Undervejs i spillet skal spillerne tage nogle afgørende beslutninger: Skal jeg spille med hånden? Hvornår satser jeg i poker? Hvornår skal jeg bluffe? Følger man de mest almindelige pokerregler har en spiller mulighed for følgende pokermeldinger:
 • Fold – Man smider sine kort med det samme eller senere i spillet. Derved mister man alle de indsatser, man allerede har smidt i puljen i form af Ante, blinds eller øvrige ndsatser.
 • Check – Meld "check", når der endnu ikke er lavet en indsats i indeværende omgang. Melder man "check", giver man sin tur videre til næste spiller. Er der allerede lagt en blind, betragtes det som en indsats, hvorfor du ikke kan sige check.
 • Bet – Er man første spiller, der laver en indsats i en omgang, kalder man det for at melde "Bet". Spiller man en af de typer poker, hvor der indgår blinds kan man ikke melde bet, da der allerede er en indsats på bordet.
 • Call – Man satser et beløb svarende til det seneste indsats i den samme omgang.
 • Raise – En forhøjelse af den foregående indsats ved først at lægge et beløb svarende til den allerede placerede indsats, hvorefter der lægges et beløb oveni. De resterende spillere i omgangen skal nu satse det samlede beløb (call + raise) for stadig at være med i spillet.
 • All-in – Er en særlig melding, du kan benytte, når du spiller no-limit poker. Her placerer du alle dine chips i den nuværende pulje. Der er altså ikke mere at gøre før showdown, fordi du ikke har flere chips at satse med.

Pokerregler – Positionerne i poker

Hvad er "button-positionen" i poker? Poker har sit eget sprog. Selv om poker har rødder i ældre spil fra Europa og Mellemøsten, var det i USA, at pokerspillet fandt sin nuværende form. Langt de fleste udtryk i dag er derfor også engelske. Her giver vi dig et overblik over de mest almindelige navne på de forskellige positioner rundt om pokerbordet.
 • Small Blind - (SB) – er spilleren, som indbetaler det mindste start-beløb. Spilleren sidder til venstre for BTN (se nedenfor).
 • Big Blind - (BB) – Er spilleren, som indbetaler det højeste startbeløb, som oftest er det dobbelte af SB.
 • Middle Position - (MP) – Den eller de spillere, som sidder i midten ved bordet
 • Under The Gun - (UTG) – Den første spiller til at melde ud i enhver given indsatsrunde.
 • Cut Off - (CO) – Dette er den næstsidste spiller til at melde ud i enhver given indsatsrunde.
 • Button Positionen (BTN) – Personen, som giver kort. Denne position markeres ofte med en lille knap, hvoraf navnet "button-position" er opstået. Det er også den sidste spiller i indsatsrunden.

Pokerregler - Hvad slår hvad?

Det er en af de mest grundlæggende regler i poker, at det er den stærkeste hånd. der vinder ved showdown. Dermed er det yderst vigtigt, at man forstår begrebet håndrangering i poker. Nedenfor får du en oversigt over hændernes rangering fra den stærkeste til den svageste:

Royal Flush

En Royal Flush er den stærkeste hånd i alle former for poker. Denne hånd er sammensat af de fem højeste kort i samme kulør. Den kan for eksempel bestå af ♠es, ♠konge, ♠dame, ♠knægt og ♠10.

Straight Flush

En straight flush består af fem kort i rækkefølge og af samme kulør. For eksempel en kombination af ♦6, ♦7, ♦8, ♦9 og ♦10.

Fire ens

Fire kort af forskellig kulør, men af samme slags. Det kan altså være fire knægte, fire 5’ere eller fire 9’ere.

Fuldt hus (Full House)

En kombination af tre kort af samme værdi og et par, for eksempel to 7’ere og tre damer.

Flush

En flush er kombinationen af fem kort i samme kulør, men ikke i rækkefølge. Det kan for eksempel være fem forskellige hjerter, fem forskellige klør og så videre.

Straight

En straight er fem kort i numerisk rækkefølge, men ikke i samme kulør. For eksempel: ♦ 4, ♣ 5, ♦ 6, ♥ 7 og ♣ 8.

Tre ens

Tre numerisk ens kort. For eksempel tre konger eller tre 8’ere.

To par

En hånd med to par af numerisk ens kort. For eksempel ♣ 10 & ♥ 10 + ♦ Dame & ♠ Dame.

Et par

To numerisk ens kort uafhængigt af kulør. For eksempel to 3’ere eller to knægte.

Højeste kort

Er der ingen af spillerne der sidder med en af de ovennævnte kombinationer, så er det spilleren med det højeste kort på hånden som vinder. Har to spillere de samme kort, altså kort med samme numeriske værdi, så deles puljen

Hvad er hovedvarianterne af poker?

Når man ser på de forskellige varianter af poker, kan man groft sagt inddele dem i fire forskellige familier med hver deres særlige type pokerregler:

Draw poker

Hver spiller gives en fuld hånd, som oftest bestående af 5 kort. Efter en indsatsrunde får spillere lov til at bytte uønskede kort bort i et forsøg på at forbedre deres vinderchancer. Den meste populære form for denne type af pokerregler kaldes for "Five-card draw".

Community card poker (poker med fælleskort)

Denne type poker kaldes til tider for "flop poker". De grundlæggende pokerregler er de samme som i stud poker, men i stedet for individuelle åbne kort, gives der et vist antal åbne fælleskort. Fælleskort deles af alle spillere ved bordet. De to mest berømte typer af poker med fælleskort er Texas Hold'em og Omaha, som du kan læse mere om nedenfor.

Stud poker


Der gives både åbne og lukkede kort. Reglerne for stud poker følger et fastlagt system, hvor man skiftevis tildeles kort og tager en indsatsrunde. Den mest kendte form for stud poker er naturligvis Seven Card Stud (se nedenfor).

Straight

Spillere får tildelt en fuld hånd med fem kort. Der spilles en indsatsrunde, hvor spillere får mulighed for at hæve indsatsen. Dette er både den ældste og mest simple form for poker. Da reglerne er så simple, vælger de fleste rutinerede pokerspillere ofte de pokervarianter, der kræver mere strategi og taktik.

Seven Card Stud regler

Som man måske kan forstå af navnet, så hører Seven Card Stud poker hjemme inden for den type pokerregler man med et fælles navn kalder "draw poker". Der er altså ingen fælleskort, men stadig både åbne og lukkede kort. Reglerne for Seven Card Stud poker er følgende:
 1. Alle spillere indbetaler en Ante (et startgebyr), og der gives to lukkede og et åbent kort.
 2. Spilleren med det laveste åbne kort indleder den 1. indsatsrunde.
 3. Hver spiller får et 4. kort med billedsiden opad.
 4. Den 2. indsatsrunde gennemføres.
 5. Hver spiller tildeles et 5. åbent kort.
 6. 3. indsatsrunde.
 7. Der gives et 6. og åbent kort til alle spillerne.
 8. 4. indsatsrunde.
 9. Til slut gives hver enkelt spiller et 7. og lukket kort efterfulgt af en afsluttende indsatsrunde.
 10. Showdown – Spilleren med den bedste kombination af 5 kort på hånden vinder puljen.

Omaha pokerregler

Omaha poker hører ligesom Hold’em versionen hjemme i den type pokerregler, man kalder for community card poker. Regler for Omaha poker kan opstilles på følgende måde:
 1. Spillere til venstre for dealer betaler henholdsvis Small Blind og Big Blind.
 2. Hver spiller modtager 4 lukkede kort.
 3. Første indsatsrunde.
 4. De første 3 åbne kort lægges på bordet.
 5. Anden indsatsrunde, ofte kaldet for post-flop-runden.
 6. Dealer vender det 4. fælleskort, kaldet Turn-kortet.
 7. Tredje indsatsrunde.
 8. River-kortet, det 5. og sidste af fælleskortene vendes.
 9. Fjerde og afgørende indsatsrunde.
 10. Showdown - spilleren, der kan sammensætte den stærkeste hånd bestående af lige nøjagtigt 2 af de lukkede kort og 3 af fælleskortene har vundet.

Texas Hold’em pokerregler

Texas Hold’em er ikke den yngste form for poker, men alligevel er det i dag nok den mest populære. Den spilles for det meste af op til 10 personer. Regler for Texas Hold’em poker er følgende:
 1. Der placeres en Small Blind og en Big Blind.
 2. Hver spiller får tildelt 2 personlige, også kaldet lukkede kort.
 3. Første indsatsrunde, kaldet pre-flop runden.
 4. Floppet – dealer lægger 3 åbne kort på bordet, der deles af alle spillere.
 5. Anden indsatsrunde.
 6. Turn-kortet – det 4. åbne kort lægges på bordet.
 7. Tredje indsatsrunde.
 8. River-kortet – Det 5. og sidste fælleskort lægges op på bordet.
 9. Fjerde indsatsrunde.
 10. Showdown – spilleren der kan sammensætte den bedste hånd bestående af 5 kort vinder.